0593 208000

"Het Bloed"/Clostridium bacterie

"HET Bloed"/Clostridium bacterie

"Het bloed” is een ziekte bij schapen die wordt veroorzaakt door een Clostridium bacterie. Lammeren die deze ziekte krijgen, worden vaak plotseling dood gevonden en het betreft vaak juist de grootste lammeren uit de koppel. Doordat dieren zo plotseling doodgaan,is het haast niet mogelijk om deze dieren te behandelen. Wel kunt u uw lammeren tegen deze ziekte laten vaccineren. Hiervoor krijgen ze 2 keer een basis-vaccinatie. De eerste vaccinatie kan vanaf een leeftijd van 3 weken. De tweede enting vindt 4-6 weken na de eerste vaccinatie plaats (booster). Deze vaccinatie beschermt tevens tegen zomerlongontsteking!

Voor vragen over deze vaccinatie kunt u contact opnemen met onze praktijk.

Lees verder