0593 208000

Bestelformulier

Het bestelformulier, voor wie?

Dit bestelformulier is enkel een dienst voor de veehouders waarmee wij een 1-op-1 contract hebben. Deze veehouders hebben een door ons opgesteld en jaarlijks herzien bedrijfsbehandelplan (BBP) voor hun vee. Op basis van dit BBP mogen zij medicatie op voorraad hebben.

Let op! Indien je ophaalpunt Grolloo wenst: op maandag t/m donderdag na 19:00 uur in het kastje. Op vrijdag in overleg.

(Prijswijzigingen voorbehouden)