0593 208000

Te veel hoorn weggehaald?

Te veel hoorn weggehaald?

TEVEEL hoorn weggehaald?

Dit komt vaak doordat er teveel hoorn weggehaald wordt, waardoor juist een ingang gevormd wordt voor de bacteriën. En doordat via het bekapmes soms juist de bacteriën worden doorgegeven aan schapen met gezonde klauwen. Na bekapping moeten de schapen met rotkreupel door een stabad met bijvoorbeeld formaline. Insprayen met zinkpoeder is een goed alternatief. Nieuwste inzichten bieden een derde alternatief en dat is flossen met schone touwtjes en vervolgens de klauwen laten opdrogen door de schapen op een droge (betonnen) ondergrond te zetten. Het flossen maakt een zuurstofrijke omgeving, waar deze bacteriën slecht in kunnen overleven. Bij ernstige infecties dienen de dieren behandeld te worden met antibiotica. Dit kan middel injectie, lokaal of een combinatie van beide. Daarnaast kan er gevaccineerd worden. Schapen kunnen vanaf een leeftijd van 3 weken gevaccineerd worden. Er vindt een basis-vaccinatie plaats, waarna er na 2 weken een herhaling (booster) gegeven wordt. Vervolgens zijn de schapen tot 6 maanden tijd 'beschermd' tegen rotkreupel. Voor verdere vragen over vaccinatie en (bedrijfsspecifieke) behandeling van ernstig kreupele dieren, kunt u contact opnemen met onze praktijk.

Lees verder