0593 208000

Mestonderzoek en ontworming

Mestonderzoek en ontworming

Regelgeving

Mestonderzoek en ontwormen. Het klinkt eenvoudig, maar voor ons als dierenarts zitten er strenge eisen aan het voorschrijven en afgeven van wormmiddelen. Mede vanwege de resistentie tegen bepaalde wormmiddelen heeft de overheid sinds 2011 de dierenarts hierin een belangrijke verantwoordelijkheid gegeven. Een paardeneigenaar kan niet zomaar een wormmiddel bij een willekeurige dierenarts op komen halen.

Wanneer mogen wij wormmiddelen voor paarden meegeven?

  • Als de dierenarts een bedrijf intensief begeleidt. De dierenarts weet dan hoe de dieren gehouden worden en kan aan de hand van onder andere: de huisvesting, het aantal paarden, de leeftijd en de wormbelasting goed inschatten of ontworming wel of niet noodzakelijk is. De dierenarts kan vervolgens een goed advies geven over de juiste manier van wormbestrijding en de daarbij behorende wormmiddelen.
  • Wanneer de dierenarts minimaal één keer per jaar bij u op locatie komt kan een nieuw bedrijfsbezoek, voor het uitschrijven van een recept, achterwege blijven.
  • De dierenarts heeft het betreffende paard(en) net onderzocht en een mestonderzoek gedaan waaruit blijkt dat een ontworming noodzakelijk is. U mag deze dan komen ophalen. Op basis van het onderzoek stelt de dierenarts een specifiek behandelplan op waar selectieve wormmiddelen onderdeel van kunnen uitmaken. De bevindingen worden vastgelegd in het bedrijfs- of patiëntendossier.

Aan klanten waar wij minimaal één keer per jaar op locatie komen mogen wij in het najaar (1 nov - 1 feb) wormmiddelen afgeven zonder mestonderzoek vooraf. Buiten deze periode verkopen wij alleen wormmiddelen als er een besmetting naar voren komt bij het mestonderzoek en bij uitzonderingen bij klanten van onze praktijk.
Wilt u wormmiddelen kopen bij onze praktijk? Houd er dan rekening mee dat wij uw paard minimaal één keer per jaar op locatie moeten bezoeken, dit kan eenvoudig met de jaarlijkse vaccinatie.

Ontwormen

Ons advies is om alle paarden in het najaar te ontwormen met een breed werkend wormmiddel: Equest pramox. Dit middel bevat moxidectine en praziquantel en kan het meest effectief worden ingezet na de eerste nachtvorst. De horzel sterft dan en legt geen nieuwe eitjes meer. De werkzame stof moxidectine werkt tegen de strongyliden (bloedwormen), dit zijn de meest voorkomende wormen bij paarden. De larven van deze worm kapselen zich in, in de wand van de dikke darm met alle gevolgen van dien. In de late winter komen deze larven massaal vrij met nog grotere gevolgen. Voor meer dan de helft van de paarden zijn deze gevolgen fataal. Een goede reden om preventief één keer per jaar hiertegen te behandelen. De werkzame stof praziquantel, werkt tegen de lintworm. Een besmetting met de lintworm komt pas tot uiting als de worm te zien is in de mest. De besmetting is op dat moment al gevaarlijk groot. Om dit te voorkomen is het aan te raden om naast bovengenoemde redenen uw paard één per jaar breed en “blind” te ontwormen.
Wij adviseren om drachtige merries ook in de laatste fase van de dracht te ontwormen, vlak voor de partus: “de dag van het veulenen”. Geadviseerd wordt om de merrie dan te behandelen met ivermectine tegen de veulenworm. De veulenworm wordt actief in combinatie met het op gang komen van de melkproductie.

Lees verder