0593 208000

Rotkreupel

Rotkreupel

Rotkreupel

Rotkreupel bij schapen is een ontsteking van de tussenklauwhuid. Rotkreupel wordt veroorzaakt door een samenspel van de twee bacteriën: Dichelobacter nodosus en Fusobacterium necrophorum. De aandoening is zeer besmettelijk voor andere schapen. Bij schapen met rotkreupel worden de klauwen langzaam ondermijnd en in het meest ernstige geval vindt er totale ontschoening van de klauw plaats. Dit is uiteraard erg pijnlijk. Kenmerkend voor de aandoening is dan ook dat schapen het liefst de klauwen ontlasten en daarom op hun voorknieën door het land grazen.

Behandeling is een langdurig proces en begint met het verwijderen van eventuele dubbele zolen. Alle ondermijnde hoorn dient verwijderd te worden. Belangrijk is om gezonde schapen NIET te bekappen wanneer zij geen dubbele zool hebben. Wanneer een schaap met verder gezonde klauwen een dubbele zool heeft, gebruik dan altijd een schoon bekapmes om dit schaap te bekappen. Routinematig bekappen van schapen wordt namelijk in verband gebracht met rotkreupel.

Lees verder