0593 208000

Vaccineren paard

Vaccineren paard

Influenza en tetanus

Er zijn in Drenthe, ons praktijkgebied, veel paarden en dat betekent een hoger risico op ziekte-uitbraken. De belangrijkste reden om uw paard te vaccineren! Daarnaast moeten alle paarden die vervoerd worden om aan evenementen of wedstrijden deel te nemen gevaccineerd zijn. Laatst genoemde betreft de influenza en tetanus vaccinatie.
Influenza is een veelvoorkomend virus dat infectie in de voorste luchtwegen veroorzaakt. De infectie beschadigt het slijmvlies waardoor normaal aanwezige bacteriën vervelende secundaire infecties gaan veroorzaken zoals longontsteking of bronchitis. Bij volwassen paarden is het grootste probleem langdurige of zelfs chronische luchtwegproblemen. Het leven hiermee is zeer onprettig en vaak moet worden overgegaan tot euthanasie.
Veulens die onvoldoende antistoffen via de biest hebben binnengekregen kunnen ten gevolge van influenza snel sterven. Om een veulen vanaf de eerste dag zo effectief mogelijk te beschermen is het aan te raden om de merrie in de laatste 4-6 weken van de dracht (nogmaals) te vaccineren, naast haar jaarlijkse vaccinatie. Een goede basisvaccinatie voor veulens bestaat uit drie vaccinaties; de eerste vanaf de leeftijd van 4 maanden, de tweede 4-6 weken na de eerste vaccinatie, de derde 5-6 maanden na de tweede vaccinatie en vanaf dan jaarlijks vaccineren. Als hieraan voldaan wordt geldt er een startmogelijkheid (op wedstrijd gaan). Alle paarden en pony’s geboren vanaf 2022 moeten als basisvaccinatie drie inentingen krijgen.
Tetanus (ook wel “klem” genoemd) wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. Deze bacterie produceert een neurotoxine (=zenuwgif). De bacterie komt binnen via een (kleine, schaaf) wond en geeft toxinen af aan de bloedcirculatie wat bijna altijd leidt tot een dodelijke verlopende neurologische aandoening. Omdat paarden zeer gevoelig zijn voor de tetanustoxine en omdat paardenmest zeer veel Closatridium tetani bacteriën bevat is tetanus voor alle paarden en pony’s een voortdurende bedreiging.

Rhino

Rhinopneumonie is een virusinfectie die veroorzaakt wordt door het Equine herpesvirus type 1 of type 4. Rhino kent drie verschijningsvormen: de respiratoire vorm, de abortusvorm en de neurologische vorm. Paarden met Rhino kunnen zeer veel virus uitscheiden waardoor een infectie snel om zich heen kan grijpen. Vaccinatie geeft naast bescherming ook een reductie van de virusuitscheiding. Het zijn vooral jonge paarden die een lichte Rhinopneumonie infectie oplopen en daar weinig last van hebben, maar ze kunnen wel de drachtige merries besmetten wat kan leiden tot abortus en perinatale sterfte. Vaccinatie gebeurt niet standaard en is niet verplicht. Alleen bij veel uitbraken wordt er vaak massaal gevaccineerd, drachtige merries worden wel structureler gevaccineerd. Het vaccin beschermt goed tegen de griepachtige vorm, maar niet altijd tegen de abortus- en verlammingsvorm. Ondanks dat reduceert het wel de virusuitscheiding en kan het wel degelijk iets bieden op stallen met een hoge infectiedruk.

Lees verder