0593 208000

Wormen, myiasis (Maden)

Wormen, myiasis (Maden)

Wormen

Wormen bij schapen zijn op te delen in rond-, lint- en zuigwormen. Afhankelijk van de grootte van het perceel en hoe vaak er omgeweid wordt, kunnen helaas worminfecties ontstaan. Over het algemeen hebben de opgroeiende lammeren hier het meeste last van. Bij oudere schapen ontstaat er namelijk een zogenaamde 'leeftijdsresistentie'. De verschijnselen bij een worminfectie kunnen variëren van slechte groei tot diarree, bloedarmoede en in ernstige gevallen sterfte. Behandeling van worminfecties kan het beste op basis van mestonderzoek.

Leverbotinfecties worden veroorzaakt door de worm Fasciola Hepatica, deze worm leeft een deel van zijn cyclus in een slakje. Dit slakje overleeft voornamelijk op vochtige gronden. Bij acute leverbot kan er veel sterfte optreden. Bij een meer chronisch beeld treedt er groeistilstand, gewichtsverlies of bloedarmoede op. Behandeling van leverbot is mogelijk, maar in Nederland treedt er steeds meer resistentie op.

Voor mestonderzoek en vragen over behandeling en/of beweidingsschema's, kunt u contact opnemen met onze praktijk.