0593 208000

Zomerlongontsteking

Zomerlongontsteking

Zomerlongontsteking

Zomerlongontsteking bij schapen wordt veroorzaakt door de bacterie Pasteurella heamolytica. Anders dan de naam doet vermoeden, kan zomerlongontsteking vanaf het voorjaar tot in het najaar voorkomen. Met name grote schommelingen in dag- en nachttemperaturen kunnen een risico vormen. Dieren krijgen een acute ernstige longontsteking, waarbij de opgroeiende lammeren het grootste risico lopen. Voordat deze verschijnselen herkend worden, kunnen een aantal dieren een plotselinge dood sterven.

Behandeling voor deze hele acute dieren komt vaak te laat en ook de minder acute dieren houden vaak restverschijnselen (longschade). Beter is daarom om preventief te vaccineren. Deze vaccinatie beschermt tevens tegen ‘Het Bloed' en kan vanaf 3 weken leeftijd worden toegepast.

Voor vragen over behandeling van en vaccinatie tegen zomerlongonsteking, kunt u contact opnemen met onze praktijk.

Lees verder